VESIKAIVOJEN KOKONAISTOIMITUKSET

VESIKAIVOJEN KOKONAISTOIMITUKSET

PUHDASTA JUOMAVETTÄ OMASTA MAASTA

Suomen maaperä tarjoaa suuren pohjavesivarannon edulliseen veden käyttöön. Porakaivo on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto käyttöveden tarpeisiin loma-asunnoissa, kiinteistöissä joihin ei ole saatavilla vesijohtoverkostoa tai kohteissa, joissa veden kulutus on suuri. Oikein tehty porakaivo tarjoaa puhdasta pohjavettä sukupolvesta toiseen. Asiantuntijan suorittamana porausreikä varmistaa riittävän kaivontuoton ja vesivarastotilavuuden myös vähäsateisina kausina.

AHK Maaenergia valmistaa kaivosi kätevästi kokonaistoimituksena, avaimet käteen- periaatteella. Ota yhteyttä kysyäksesi tarjous omasta kaivosta.

VESIKAIVON PORAUS

Usein kysyttyä

VESIKAIVON PORAUS

Usein kysyttyä

Porakaivon Hinta

Porakaivo hintaan vaikuttaa kaivon syvyys, maaperä ja käytettävä pumppu. Mikäli vettä ei löydy kohtuullisesta syvyydestä (max. 120 metriä), tehdään kaivoon painehalkaisu. Painehalkaisu nostaa hintaa noin 800 euroa. Maaporauksen hinta on noin kaksinkertainen verrattuna kallioon poratessa. Keskimääräinen hinta valmiille kaivolle on noin 6000-9000 euroa, sisältäen porauksen ja pumpun asennettuna.

Paikan valinta

Porakaivon paikka pyritään sijoittamaan siten, että kiinteistön ja kaivon välisen vesijohdon vetäminen kiintestölle sujuu vaivattomasti, eikä kaivon sijanti häiritse muuta pihan käyttöä. Kaivon paikkaa valittaessa tulee myös huomioida, että kaivon tekeminen vaatii raskasta kalustoa, joten kaluston pääsy suunnitellun kaivon paikalle kannattaa varmistaa etukäteen. Kaivon sijaintiin vaikuttaa myös kiinteistön jätevesijärjestelmän sijainti. Imeytyskentän ja porakaivon väilinen suositus on noin 30-50 metriä. Kaivoa ei myöskään kannata sijoittaa notkon pohjalle, koska pintavedet kertyvät yleensä notkoihin ja sattavat valua kaivoon.

Poraus

Poraus aloitetaan aina teräsputkella ns. "maaporauksella" (min. 3 metriä). Maaputken tarkoitus on estää pintavesien pääsy kaivoon sekä estää porareijän sortuminen maaosuudella. Mikäli poraus aloitetaan suoraan kalliolta, porataan suojaputkea 1-3 m kallion sisään. Joissakin tapauksissa porausta teräsputkella joudutaan tekemään syvemmälle, jos kallio on rikkonaista. Teräsputken pitää tavoittaa kiintokallio, jotta pintavedet eivät valu kallion halkeamia pitkin porakaivoon. Ensimmäisen teräsputken kärkeen hitsataan maakenkä, jonka avulla putki porataan maakerroksen läpi kallion sisään. Porausta ei suositella tehtäväksi vanhan avokaivon pohjalta kolibakteeririskin välttämiseksi.

Painehalkaisu

Painehalkaisussa porareikä tukitaan noin 30 metrin syvyydestä niin sanotulla mansetilla ja sen alapuolelle lasketaan korkeapainepumpulla vettä. Veden paine aukaiseen kalliossa olevat halkeamat joissa vesisuonet kulkevat, siten vesi saadaan tulemaan porareikään. Painehalkaisu tehdään aina erillisellä paine-autolla.

Porakaivon reijän halkaisija

Vesikaivot porataan 5” reiällä. Suuria vesimääriä ei välttämättä saada yhdestä porakaivosta, vaan kaivoja porataan useampia jotta saadaan riittävä määrä vettä.

Porakaivon syvyys

Poratun reijän tarkoituksena ei ole ainoastaan löytää vesi, vaan se toimii myös vesivarastona kuten rengaskaivoissa renkaat. Siitä syystä on tärkeää että reikää porataan syvemmälle veden varastointia varten, siten varmistetaan veden saanti kuivinakin vuosina. Vesisuonien avauduttua veden pinta asettuu normaalisti noin 3-6 metriin maanpinnasta.

Poraushiekka

Porauksesta syntyy poraushiekkaa noin 1 kuutio/100 metriä, joka voidaan puhaltaa putkea pitkin max. 30 metriä porauspaikasta. Poraushiekka jää normaalisti porauspaikalle, ellei toisin etukäteen sovita. Poiskuljetuksen hinta 500€.Porauskalusto

Poraus- ja kuljetuskalustomme on tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin. Kaikista koneistamme löytyy tarvittaessa sähkö ja vesi.

MITÄ PORAUSTARJOUKSEMME SISÄLTÄÄ?

Siirto- ja kuljetuskustannukset | Porakaivon poraaminen tarpeelliseen syvyyteen
Porakaivopumpun toimitus ja asennus | Porakaivopumpun toiminnan testaus | Porausasiakirjat porauksen jälkeen

PORAKAIVOPUMPUN asennus

Usein kysyttyä

Porakaivopumpun asennustyön tekee pumppuasentaja. Porakaivopumppu asennetaan lähelle kaivon pohjaa (120 metrin kaivoissa pumppu asennetaan noin 90m syvyyteen) ja sieltä vesi johdetaan ylös putkea pitkin. Kaivon suojaputki katkaistaan siten, että suojaputkea jää näkyviin maanpinnalle noin 20 senttimetirä. Suojaputken päähän asennetaan porakaivohattu. Painesäiliö pyritään sijoittamaan sisätiloihin, mutta joissakin tapauksissa se ei ole mahdollista ja silloin tarvitaan erillinen huoltokaivo. Painesäiliöitä on useita eri kokoisia ja mallisia käyttötarpeen mukaan. Teräsputken sisään laitetaan muovinen suojaputki, siten estetään teräsputkesta irtoavan maun joutuminen veteen.
Käytämme useiden eri valmistajien pumppuja ja malleja.

PORAKAIVOPUMPUN ASENNUS

Usein kysyttyä

Porakaivopumpun asennustyön tekee pumppuasentaja. Porakaivopumppu asennetaan lähelle kaivon pohjaa (120 metrin kaivoissa pumppu asennetaan noin 90m syvyyteen) ja sieltä vesi johdetaan ylös putkea pitkin. Kaivon suojaputki katkaistaan siten, että suojaputkea jää näkyviin maanpinnalle noin 20 senttimetirä. Suojaputken päähän asennetaan porakaivohattu. Painesäiliö pyritään sijoittamaan sisätiloihin, mutta joissakin tapauksissa se ei ole mahdollista ja silloin tarvitaan erillinen huoltokaivo. Painesäiliöitä on useita eri kokoisia ja mallisia käyttötarpeen mukaan. Teräsputken sisään laitetaan muovinen suojaputki, siten estetään teräsputkesta irtoavan maun joutuminen veteen.
Käytämme useiden eri valmistajien pumppuja ja malleja.

Sulanapitokaapeli

Kaikissa tapauksissa taloon menevään putkea ei saada asennettua "routa-rajan" alapuolelle ja putki on vaarassa jäätyä talvella. Silloin putken sisään voidaan asentaa sulanapitokaapeli joka pitää putken sulana.

Vesiposti

Porakaivovettä ei aina tarvita rakennuksessa sisällä, esim. kesämökeillä kaivon päälle asennetaan usein vain "vesiposti", joka toimii kesällä ja talvella.

Talvityhjennys

Talvityhjennysventtiili asennetaan silloin jos porakaivoa ei käytettä talvella. Venttiili asennetaan pumpulta tulevaan putkeen noin 2 metrin syvyyteen maanpinnasta. Venttiilin toimii automaattisesti ja se laskeen veden takaisin kaivoon kahdelta ylimmältä metriltä ja siten jäätyminen estetään.

Käsipumppu

Porakaivoon on saatavana myös käsipumppu.

Vesikaivon käyttöönotto

Usein kysyttyä

Ennen porakaivon käyttöönottoa ja sen kytkentää vesijohtoverkostoon, tulee vettä juoksuttaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Porauksesta muodostuu hienoa kivi-ainesta, joka pyritään huuhtelemaan porauksen jälkeen pois. Irtoaineksia voi kuitenkin ilmeentyä vesisuonistavielä jonkin aikaa, ennen veden täydellistä kirkastumista. Pumppuasentaja testaa asennuksen jälkeen laitteiden toimivuuden, varsinainen käyttöönotonjuoksutus jää tilaajan vastuulle.

Vesikaivon käyttöönotto

Usein kysyttyä

Ennen porakaivon käyttöönottoa ja sen kytkentää vesijohtoverkostoon, tulee vettä juoksuttaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Porauksesta muodostuu hienoa kivi-ainesta, joka pyritään huuhtelemaan porauksen jälkeen pois. Irtoaineksia voi kuitenkin ilmeentyä vesisuonistavielä jonkin aikaa, ennen veden täydellistä kirkastumista. Pumppuasentaja testaa asennuksen jälkeen laitteiden toimivuuden, varsinainen käyttöönotonjuoksutus jää tilaajan vastuulle.

Vesianalyysi

Suosittelemme, että vedestä otetaan vesianalyysi noin neljä viikkoa porauksen jälkeen. 

Suodattimet

Joissakin tapauksissa vedestä löytyy joitakin ylimääräisiä haittoja, joiden poistamiseen tarvitaan erillisiä laitteita. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi rauta, mangaani ja radon. Näihin ongelmiin on saatavana suodatinlaitteistoja, joilla vesi saadaan käyttökelpoiseksi.

Talvityhjennys

Talvityhjennysventtiili asennetaan silloin jos porakaivoa ei käytettä talvella. Venttiili asennetaan pumpulta tulevaan putkeen noin 2 metrin syvyyteen maanpinnasta. Venttiilin toimii automaattisesti ja se laskeen veden takaisin kaivoon kahdelta ylimmältä metriltä ja siten jäätyminen estetään.

Vesikaivon huolto

Suosittelemme että porakaivo pestään ja huolletaan säännöllisesti noin 5- 10 vuoden välein, tai jos vedessä ilmaantuu poikkeavia haju-, väri- tai makuhaittoja. 

VESIKAIVOJEN huolto

VESIKAIVOJEN huolto

vesikaivojen pesu ja avaus

Suosittelemme että porakaivo pestään ja huolletaan säännöllisesti viiden - kymmenen vuoden välein, tai jos vedessä ilmaantuu poikkeavia haju, väri tai makuhaittoja. 

Perushuollosssa porakaivopumppu nostetaan ylös ja porakaivo pestään vesikorkeapaineella pohjasta ylös kunnes vesi kirkastuu. Porakaivojärjestelmä tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan. Vanhaan kaivoon voidaan yleensä tehdä myös paineavaus tarvittaessa.

Kaipaako kaivonne puhdistusta? Suoritamme vesikaivojen pesut ilma- tai vesipaineella sekä tarkastamme porakaivon pumpun kunnon ja liittimet.

KIINNOSTUITKO?

Täytä ja lähetä ALLAOLEVA YHTEYDENOTTOLOMAKE JA
Olemme sinuun pian yhteydessÄ.

OTA YHTEYTTÄ

KÄYNTIOSOITE

Käyräkuja 30, 33430 Vuorentausta, Ylöjärvi 

YHTEYSTIEDOT

0400 449 652

asiakaspalvelu@ahkmaaenergia.fi